Tjänster

© Copyright 2018. All rights reserved.

Exempel på beställare:

Fastighetsbolag, församlingar, bostadsrättsföreningar, kommuner, myndigheter och privata fastighetsägare.


Restaurera är ett litet personligt företag med gedigen expertkunskap inom restaurering och kulturmiljö.


Vi arbetar med såväl kulturhistoriska byggnader som större komplexa kulturmiljöer och erbjuder ett brett spektrum av kvalificerade tjänster.


Exempel på uppdrag:

Restaureringsprojektering och projektledning, skadeinventeringar, rådgivning inom byggnadsvård, antikvariska förundersökningar och konsekvensanalyser, kulturhistoriska inventeringar och dokumentationer, antikvarisk medverkan enligt KML och sakkunnighetsuppdrag enligt PBL och vård- och underhållsplaner