Bergkvara gård, Växjö kommun

Analys av påverkan på riksintresset Bergkvara gård vid utveckling av Växjö kommun. Uppdraget omfattade analys av kumulativa effekter och genomfördes tillsammans med Sweco Architects och Wenanders.

Riksintresset Bergkvara ligger strax väster om Växjö och godset utgör en av de största markegendomarna i länet. Miljön omfattar såväl den godspräglade miljön runt huvudgården som torplandskap, underliggande gårdar, kyrkbyn Bergunda och industrimiljöer längs med Helige å. Växjö stad har på senare år expanderat västerut och allt fler projekt tangerar eller ligger inom riksintresset för Bergkvara gård. Länsstyrelsen i Kronoberg efterfrågade därför en utredning som analyserar genomförda och planerade projektets påverkan på riksintresset.

År: 2020

Beställare: Växjö kommun via Sweco Architects