Restaurera AB är ett specialistföretag inom bygg och kulturvård. Vi fungerar främst som rådgivare i samband med restaurering, vård- och underhåll, om- och tillbyggnad eller omvandling av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer. I vårt arbete är kvalitet i utförande och material, liksom respekt för tidigare generationers gestaltning och hantverk viktiga utgångspunkter. 

Företaget grundades år 2016 av Bengt Wahlgren. Personalstyrkan består idag av fem byggnadsantikvarier, två konstruktörer och en arkitekt. 

Bengt Wahlgren

Bengt Wahlgren är byggnadsantikvarie utbildad på Gotland. Under 20 års tid har han arbetat på såväl stora som små konsultföretag i byggbranschen med specialisering inom restaurering och byggnadsvård. Bengt har specialistkompetens inom bl.a. restaurering av natursten. 
 
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.
 

0705-49 79 81
bengt@restaurera.se

Beatrice Eckord

Beatrice Eckord är arkitekt SAR/MSA, utbildad vid Lunds Universitet. Hon har en bred erfarenhet av både ombyggnad och nybyggnad från första skiss till detaljprojektering. Beatrice har ett stort intresse för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som behöver utvecklas för att möta nya behov. Hennes styrka är att analysera den befintliga kontexten och att hitta nya lösningar i samklang med kulturhistoriska värden. 

0728-91 17 63
beatrice@restaurera.se

Folke Höst

Folke Höst är byggnadskonstruktör med en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola. Han har lång erfarenhet av olika typer av byggprojekt, både inom nybyggnad och ombyggnad. Sedan drygt 15 år arbetar Folke främst med projektering och utredningar i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Han har ett stort intresse för äldre byggnadsverk och de konstruktiva utmaningar som vård och underhåll av dessa medför. Han har specialistkompetens inom analys av äldre konstruktioner med särskilt intresse för murade valv.
 

0702-99 60 14
folke@restaurera.se

Hampus Winroth

Hampus Winroth är bebyggelseantikvarie, utbildad vid Göteborgs universitet. Han har erfarenhet som konsult och byggledare, men har även arbetat i offentlig kulturmiljöförvaltning och som fastighetsförvaltare. Hampus brinner för underhållsplanering och skadeutredning och han följer projekt från planering till genomförande.

Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.
 

Hampus utgår ifrån vårt kontor i Göteborg.

Henrik Ogstedt

Henrik Ogstedt är bebyggelseantikvarie, utbildad vid Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet som bebyggelseantikvarisk konsult men har även arbetat i fastighetsbolag med frågor gällande långsiktig förvaltning och utveckling av äldre bebyggelse. Henrik har speciellt intresserat sig för äldre byggmaterial och tekniker och då särskilt arbetat mycket med fönster. Han har även stor erfarenhet av arbete med det kyrkliga kulturarvet.
 
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.
 
Henrik utgår ifrån vårt kontor i Kristianstad.
 

Johanna Hadmyr

Johanna Hadmyr är bebyggelseantikvarie, utbildad vid Göteborgs universitet, med 20 års erfarenhet inom kulturmiljövård och restaurering. Har framförallt arbetat på arkitektkontor, men även på konsultföretag och inom kommunen. Johanna har gedigen erfarenhet och specialistkompetens inom restaurering av det moderna kulturarvet men även från att arbeta med analys och värdering av större komplexa kulturmiljöer.
 
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.
 

0734-21 83 61
johanna@restaurera.se

Lena Löfberg

Lena Löfberg är byggnadskonstruktör, civilingenjör utbildad på LTH, med bred erfarenhet av byggnadsprojektering. Lena arbetar huvudsakligen med utredningar, arbetsbeskrivningar samt projektering och har flerårig erfarenhet av byggnadsprojekt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Hon har specialistkompetens inom murverkskonstruktioner och är speciellt intresserad av äldre byggtekniker, ruiner och naturstensmurverk.
 

0730-91 45 52
lena@restaurera.se

Maja Lofteskog

Maja Lofteskog är byggnadsantikvarie, utbildad vid Uppsala universitet, Campus Gotland och KTH Arkitektur. Maja har ett brett intresse för kulturmiljövården och brinner för konst, arkitekturhistoria och fotografering. Det kyrkliga kulturarvet ligger henne varmt om hjärtat.
 
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K.
 

0735-11 42 52
maja@restaurera.se