Borrby kyrka

I samband med stormen Urds framfart i mellandagarna julen 2016 skadades två av Borrby kyrktorns hörnspiror allvarligt. Restaurera fick i uppdrag att planera för restaurering av tornspiran, som efter skadebesiktning befanns vara i mycket dålig kondition med akuta brister avseende hållfasthet.

Det första steget blev att dokumentera och därefter demontera de högre delarna av det 50 meter höga kyrktornet. År 2020 påbörjade Restaurera projektering inför återuppförande av tornspiran och året därpå kunde entreprenadarbetena påbörjas. En helt ny stålstomme ersatte den tidigare trästommen. Förebilden till stålstommen hämtades från Helgo Zettervalls tornspiror på Sankta Klaras kyrka i Stockholm, samma spiror som Borrby församling inspirerats av på 1890-talet. Sommaren år 2022 stod det kopparklädda landmärket på Österlen färdigt och kyrkan kunde återinvigas.

År: 2016-2022

Beställare: Gärsnäs församling