Brf Tallinn, Slottsstaden i Malmö

Föreningens fastighet består av två byggnader ritade av Harald Boklund år 1909 respektive Frans Fredriksson år 1912. Båda är tidstypiska och välbevarade exempel på byggnader i Malmö som stilmässigt är uppförda i brytningsperioden mellan jugend och nationalromantik.

Det första uppdraget vi gjorde åt Brf Tallinn var att ta fram en underhållsplan för fastigheten. Därefter hjälpte vi föreningen med att projektera, handla upp och projektleda restaureringen av de båda byggnaderna. Entreprenaden delades in i två etapper. I etapp 1 restaurerades byggnaden i hörnet Regementsgatan/Skvadronsgatan. Arbetet omfattade bland annat rostskydd av balkar i murverket, omläggning av tegeltak, omfogning av fasaderna samt lagning av de putsade dekorationerna på fasaderna. Etapp 2 omfattade fasadrestaurering av byggnaden i hörnet Svadronsgatan/Lundbergsgatan samt gårdsfasaderna. Etapp 2 färdigställdes under 2022.

År: 2018-2019, 2022

Beställare: Brf Tallinn