Centralposthuset, Malmö

Restaurering av Centralposthusets koppartorn. Uppdraget omfattade projektering och projektledning för restaurering av tornen.

Centralposthuset i Malmö ritades i nationalromantisk stil av Ferdinand Boberg och stod färdigt år 1906. Huset blev byggnadsminne 1935 och genomgick en ombyggnad ritad av Erik Lallerstedt år 1944.  Centralposthusets koppartorn tillhör de mest avancerade och högst drivna koppartäckningarna i landet. Restaureringen genomfördes i två etapper och projektet kom att bli finalist vid utdelningen av Stadsbyggnadspriset 2020. Uppdraget utfördes genom vår samarbetspartner Projektuppdrag Syd AB.

Under hösten 2021 tog Restaurera fram ett Vårdprogram för Centralposthuset.

År: 2016-2019, 2021

Beställare: Volito fastigheter