Flerbostadshus vid Möllevången och Dalaplan i Malmö

Ombyggnad av vindar till lägenheter i flerbostadshus tillhörande MKB. Uppdraget har omfattat framtagandet av relevanta kulturmiljöunderlag i samband med bygglov.

Flerbostadshusen vid Möllevången och Dalaplan i Malmö uppfördes under perioden 1904 – 1940 och har samtliga bevarade råvindar. De planerade ombyggnaderna har omfattat ombyggnad av befintliga vindar till ett flertal mindre ungdomslägenheter. I samband med bygglovet har SBK ställt krav på antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning, vilket tagits fram av Restaurera i samarbete med Sigma Civil.

År: 2020

Beställare: MKB fastighetsbolag AB genom Sigma Civil