Fritiden 2, Ystad

Ombyggnad från simhall till hotell- och konferensanläggning med gym och restaurant. Medverkande under byggskedet som sakkunnig avseende kulturvärden samt stöd till byggherren.

Byggnaden, som ritades av Rune Welin och invigdes 1961, gick tidigare under namnet ”Fritidsbadet” men förlorade 2018 sin funktion som badhus när ett nytt sådant uppfördes i Ystad. En sex våningar hög tillbyggnad rymmer idag hotellrum och det gamla badhuset har byggts om för att rymma en modern konferensanläggning och restaurang bl.a.

År: 2019-2020

Beställare: PMJ Bygg