Gjuteriet 111 i Varvsstaden, Malmö

Ombyggnad av det f.d. Gjuteriet till kontor. Uppdraget har omfattat framtagning av underlag för bevarande, skadeutredning, antikvarisk kontrollplan, antikvarisk sakkunnig samt byggherrerådgivning under projekterings- och byggskede.

Gjuteriet uppfördes år 1910 efter ritningar upprättade av Axel Stenberg. Byggnaden uppfördes i den andra utbyggnadsetappen av varvsområdet som genomfördes mellan 1909 – 1913, då Kockums flyttade all sin verksamhet från Davidshall till Västra Hamnen. Gjuteriet uppfördes för stöpning av flytande järn till formgjutna maskindelar, bl.a. till de fartyg som byggdes på varvet. Nu har byggnaden anpassats och byggts om för att rymma moderna kontorslokaler och en restaurang.

År: 2020-2023

Beställare: Varvsstaden AB

 

Stolt vinnare av Stadsbyggnadspriset 2023!

Juryns motivering:

”Genom en rad tydliga och klokt avvägda grepp har Kockumsvarvets gamla gjuteri inte bara återbrukats, utan också upphöjts som det för staden viktigt kulturarv det är. Den nya trästommen som rymmer byggnadens innandöme och funktioner har delvis hängts upp i den gamla traversen, vilket ger den en ny funktion, skapar en äkthet och samtidigt håller husets bottenvåning öppen från bärande konstruktioner. Husets fyra fasader har fått nya tillägg på insidan respektive utsidan utifrån deras skick, vilket ger en intressant blandning av gammalt och nytt, både interiört och exteriört. Byggnaden har en stark rumslighet med stort ljusinsläpp där känslan av gammal industrihall inte gått förlorad. Väl avvägda tillägg av fönster i bottenvåningen skapar kontakt mellan byggnaden och platsen framför huset med sittplatserna längs fasaderna. De publika sociala ytorna, innebär viktiga tillskott till stadslivet. Ombyggnadens höga miljömässiga ambitioner och grad av återbruk är förebildlig.”