Gjuteriet 111 i Varvsstaden, Malmö

Ombyggnad av det f.d. Gjuteriet till kontor. Uppdraget har omfattat framtagning av underlag för bevarande, skadeutredning, antikvarisk kontrollplan, antikvarisk sakkunnig samt byggherrerådgivning under projekterings- och byggskede.

Gjuteriet uppfördes år 1910 efter ritningar upprättade av Axel Stenberg. Byggnaden uppfördes i den andra utbyggnadsetappen av varvsområdet som genomfördes mellan 1909 – 1913, då Kockums flyttade all sin verksamhet från Davidshall till Västra Hamnen. Gjuteriet uppfördes för stöpning av flytande järn till formgjutna maskindelar, bl.a. till de fartyg som byggdes på varvet. Nu har byggnaden anpassats och byggts om för att rymma moderna kontorslokaler och en restaurang.

År: 2020-2023

Beställare: Varvsstaden AB