Brf Hagstorp i Malmö

Projektering, upphandling och byggprojektledning vid ombyggnad av takkupor i syfte att återställa originalutförandet.

Byggnaderna uppfördes år 1920-21 efter ritningar av Erik Lallerstedt och ägs idag av en bostadsrättsförening.

År: 2018-2020

Beställare: Brf Hagstorp