Lovisa 18 i Ystad ”Änglahuset”

Ombyggnad och restaurering av byggnadsminnet Lovisa 18 i Ystad till nya hyreslägenheter. Uppdraget har omfattat antikvarisk medverkan enligt KML och antikvariskt sakkunnig enligt PBL. Efter genomförd restaurering upprättade vi också ett vårdprogram.

Lovisa 18 utgörs av ett helt kvarter, vars äldsta delar uppfördes under 1500- och 1600-talen. Fasaderna är utförda i utpräglad renässans med rikt snidade och bemålade trädetaljer med bl.a. änglahuvuden. Byggnaderna har genom århundradena genomgått ett flertal omfattande renoveringar och ombyggnader. Den senaste mer genomgripande renoveringen genomfördes på 1950-talet och präglar gården än idag.

År: 2020 – 2021

Beställare: Ystadbostäder AB