Lunds stadshall

Medverkande sakkunnig kulturvärden i samband med ombyggnad och restaurering av Lunds stadshall.

Lunds Stadshall med tillhörande kontorsbyggnad är uppförd efter arkitekten Klas Anshelm ritningar och stod färdig 1968. Stadshallen är en av Lunds mest påkostade, moderna byggnader som både har ett unikt arkitektoniskt uttryck och är anpassat till den omgivande miljön. Klas Anshelm är en av Lunds mest namnkunniga arkitekter, delvis på grund av de många institutionsbyggnader som dominerar i den yttre stadsbilden och delvis på grund av de mer framträdande byggnaderna så som Stadshallen och Lunds konsthall i stadens centrum.

Stadshallen i Lund har nu genomgått en omfattande renovering och ombyggnad där Restaurera medverkade som sakkunnig kulturvärden under entreprenaden.

År: 2021-2022

Beställare: Lundafastigheter