Magasin 211 i Varvsstaden, Malmö

Antikvarisk förundersökning, projektering av bevarande, antikvarisk kontrollplan, antikvarisk sakkunnig samt byggherrerådgivning under projekterings- och byggskede.

Den gamla magasinsbyggnaden var en av de första att uppföras när Kockums mekaniska verkstäder flyttade till den nyanlagda västra hamnen omkring sekelskiftet 1900. Med varsam hand har den anpassats och byggts till för att rymma moderna kontorslokaler och en restaurang.

År: 2018-2020

Beställare: Varvsstaden AB

 

Gröna Lansen-finalist och stolt vinnare av Stadsbyggnadspriset 2021!

Jyruns motivering:

”Genom ett träffsäkert förhållningssätt till bevarande och återbruk har Magasin 211 återigen fått en ny användning. Med utgångspunkt i byggnadens karaktärsdrag och en cirkulär inställning till material, inventarier och kulörer, har en unik och sinnlig upplevelse skapats. Ett samtida lager har varsamt adderats till hundra års förändringar, så att byggnadens historia fortsatt går att läsa. Tegelfasaden, gjutjärnsfönstren, portar och detaljer har försiktigt restaurerats. Nya håltagningar och tillägg öppnar byggnaden mot stadsrummet och skapar förutsättningar för att stadsmiljön ska bli inbjudande och levande. Återbruket har hållit klimatavtrycket nere, utmanat invanda arbetssätt och ställt krav på flexibilitet och engagemang hos alla inblandade. Magasin 211 är ett projekt som berör, inspirerar och sätter ribban högt för den kommande utvecklingen av Varvsstaden.