Malmgården, Malmö

Fasadrestaurering med fönsterbyte och återuppförande av konstnärlig utsmyckning.

Fasadrestaurering omfattade omfogning av tegelfasader, byte av fönster, återgång till ursprunglig färgsättning och återskapande av balkongfronter. Smidesstommarna till skulpturen ”Hemmets härd” av Arne Aspelin återfanns i ett av husets pannrum. Stommarna reparerades, plåtkläddes, förgylldes och monterades åter i toppen av Malmgårdens stora skorsten.

År: 2017-2018

Beställare: Brf Malmgården

 

Finalist till Stadsbyggnadspriset 2019:

”Eric Sigfrid Perssons Malmgården har återfått sin forna glans, genom ett föredömligt samarbete mellan bostadsrättsförening, antikvarie och byggare.”

Mer om byggnaden och restaureringen finns att läsa i denna bok som Bengt Wahlgren, byggnadsantikvarie tillika Restaureras företagsledare, är medförfattare till:

Byggmästare Eric Sigrid Persson: Malmgården 1935 : synkretism och stil inom den tidiga funktionalismen, publicerad 2021. Redaktör: Frans Gillberg. Fotografi: Mads Frederik Christensen. Utgivare: Bokförlaget Arena. Läs mer om boken här.