Medborgarhuset i Eslöv

Återställande av plåttak efter storm. Projektering samt medverkande under byggskedet som sakkunnig avseende kulturvärden.

Medborgarhuset uppfördes under åren 1955-57 efter ritningar av Hans Asplund. Byggnaden, som varit byggnadsminne sedan 2001, är närmast att betrakta som ett ”Gesamtkunstwerk” och genomsyras in i minsta detalj av arkitektens höga ambitioner. Våren 2021 blåste delar av byggnadens ursprungliga aluminiumtäckning av vid en storm. Restaurera har varit behjälpliga med projekteringen samt utfört antikvarisk medverkan under entreprenaden.

År: 2021-2022