Södra Björstorp

Dokumentation av Södra Björstorps kvarstående murar.

Södra Björstorps gård, en unikt utformad anläggning uppförd år 1775, drabbades hösten 2018 av en förödande brand som i princip endast lämnade de murade ytterväggarna samt två höga murstockar kvar.

Efter branden tog Länsstyrelsen beslut om att häva byggnadsminnesförklaringen och till upphävandet hörde att låta genomföra en dokumentation av de kvarstående murarna innan rivnings- och återställningsarbetena påbörjades. Restaurera gjorde en omfattande fotodokumentation som sammanställdes i rapportform tillsammans med historik och material från arkivstudier.

År: 2019

Beställare: Privat ägare