Sparbanken i Lund

Skadeinventering, projektering och projektledning av fasadrestaurering.

Sparbanken i Lund ritades av Alfred Hellerström 1896 och stod färdig år 1900. Byggnaden har en sengotisk fasad med starka influenser från 1400-talets palatsarkitektur i Venedig. Fasaden består huvudsakligen av röd sandsten från Övedskloster men har även inslag av Kolmårdsmarmor, Gotländsk Hoburgsmarmor och en sockelvåning av röd granit/gnejs.

Restaureringen omfattade nyhuggning och byte av vittrade stenar, reparationer, överhuggning, fogning av murverk samt stenkonservering och rengöring på byggnadens gatufasad.

Projektet resulterade även i en fotobok som dokumenterar de restaureringsarbeten som genomfördes under 2020.

År: 2018-2020

Beställare: Sparbanksstiftelsen Finn