Uppdatering av underhållsplaner för kyrkor

Restaurera har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa församlingar med att uppdatera underhållsplaner för kyrkor, men även att ta fram nya planer.

Syftet med en underhållsplan är att den skall vara ett långsiktigt och ändamålsenligt instrument för förvaltning, underhåll och skötsel. Planen skall ge handledning vid beslut om nya åtgärder och förändringar samt vid myndighetsbeslut angående tillstånd och bidrag/ersättning.