Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar

Restaurera upprättar vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar i samarbete med erfaren landskapsarkitekt.

Syftet med en vård- och underhållsplan är att den skall vara ett långsiktigt och ändamålsenligt instrument för förvaltning, underhåll och skötsel. Planen skall ge handledning vid beslut om nya åtgärder och förändringar samt vid myndighetsbeslut angående tillstånd och bidrag/ersättning. Vi har tillgång till och möjlighet att arbeta med vård- och underhållsplaner i systemet BAMBI som Lunds stift har tagit fram för just detta ändamål.